Kontakty 

mobil:

+421 908 662 869

e-mail

ubytovanie@tdm.sk

Kontakt - vizitka